Starostlivosť o očné zdravie zvierat

Komplexná diagnostika a terapia v oblasti veterinárnej oftalmológie

terminologia vo veterinárnej oftalmologii

Diagnostika očných ochorení

Esenciálne dôležité pri každom vyšetrení je stanovenie diagnózy. Len na základe identifikovania konkrétneho zdravotného problému možno nastaviť cielenú a efektnú liečbu. V rámci oftalmologického vyšetrenia ponúkame kompletnú diagnostiku – od klinickej, cez prístrojovú až po laboratórnu diagnostiku.

Komplexné klinické vyšetrenie zahŕňa posúdenie okolia očí, predného očného segmentu a očného pozadia. Sledujeme behaviorálne a neuro-oftalmologické reakcie vyšetrovaného zvieraťa. Posudzujeme kvantitu (Schirmerov test) i kvalitu produkcie sĺz (TFBUT test), ako i priechodnosť slzného kanálika (Jonesov test). Veľkú pozornosť venujeme hodnote očného tlaku. V rámci klinickej diagnostiky využívame v indikovaných prípadoch rôzne   farbiace metódy (fluoresceínový test, test s bengálskou červeňou, Seidlov test a pod).

K stanoveniu diagnózy využívame vysokošpecializovanú prístrojovú techniku zahrňujúcu štrbinovú lampu, priamy oftalmoskop, nepriamy oftalmoskop, panoftalmoskop, tonometer, gonioskopické šošovky, funduskameru, ultrasonografický prístroj, elektroretinografiu. Všetky prístroje pochádzajú od renomovaných výrobcov.

V indikovaných prípadoch vykonávame doplnkové laboratórne vyšetrenia odobratých vzoriek, ktoré spracovávame v rámci vlastného laboratória (hematológia, biochémia) alebo v spolupráci so špecializovanými laboratóriami na Slovensku i v zahraničí (bakteriológia, serológia, PCR vyšetrenia, histológia, genetika atď).

Terapia očných ochorení

Liečbu očných ochorení vykonávame medikamentózne i chirurgicky. V rámci terapie zahŕňajú naše služby výkony veľmi širokého rozsahu a to od liečby zápalových ochorení oka až po operáciu katarakty.

Štandardne sa zaoberáme liečbou zápalových i nezápalových zmien na oku, vysokého očného tlaku, erózií, bežných i komplikovaných vredov a rán rohovky, traumatických poranení oka (odstraňovanie cudzích predmetov z oka, proptóza očného bulbu ai.), riešime plastiky viečok,  prolaps žľazy tretieho viečkaodstraňujeme ektopické cílie, distichiázy a dermoidy, vykonávame  komplikované onkochirurgické výkony,  implantácie vnútroočných protéz, operácie katarakty, luxácie šošovky a podobne.

Liečenie komplikovaných vredov a oslabenej rohovky vykonávame pomocou inovatívneho prístroja pracujúceho na princípe metódy zabezpečujúcej zosieťovanie kolagénových vlákien rohovky (korneálny crosslinking). Mnohé zákroky sú mikrochirurgického charakteru. Ich prevedenie nám umožňuje operačný mikroskop, ako i špecializované mikroinštrumentárium. Pri operáciách šedého zákalu využívame prístroj pracujúci na princípe fakoemulzifikácie.

očný Veterinary

Posudzovanie dedičných očných ochorení

Posudzovanie dedičných očných ochorení predstavuje špecifickú oblasť klinickej diagnostiky v rámci veterinárnej oftalmológie. Využívaná je najmä chovateľmi čistokrvných psov a to pred predajom šteniat, ako i pred zaradením dospelého jedinca do chovu.

Vyšetrenia vykonávame podľa ECVO protokolu s certifikátom v slovenskom a anglickom jazyku.

Časté otázky

V tejto sekcii vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky ohľadom vyšetrenia

Prečo by mali domáce zvieratá absolvovať oftalmologické vyšetrenie?

Oči štvornohých miláčikov sa vyšetrujú buď preventívne alebo už kvôli rozvinutému očnému problému. Preventívne vyšetrenie sa vykonáva pravidelne u čistokrvných psov za účelom vylúčenia postihnutých jedincov z chovu. Avšak oči najmä starších štvornohých jedincov bez ohľadu na ich pôvod by mali byť vyšetrené ako špecifická časť pravidelnej fyzickej prehliadky geriatrického pacienta. Veterinárny očný lekár síce na rozdiel od toho humánneho nestanovuje dioptrie, ale môže skoro identifikovať iný očný problém, ktorý príchádza s vekom, podobne ako je to u ľudí. Očné vyšetrenia sú totiž dôležitým kúskom skladačky aj pokiaľ ide o celkové zdravie Vášho štvornohého miláčika. Očné vyšetrenie si vyžadujú prípady, keď jedno alebo obe oči majú abnormálny vzhľad, keď zviera vykazuje známky bolesti (má privreté oči, trie si očí a pod), má nadmerné alebo farebne zmenené výtoky z očí alebo keď máte podozrenie, že váš maznáčik má problémy s orientáciou v prostredí, či naráža do predmetov a pod. Akútnu zdravotnú starostlivosť si vyžaduje poranenie oka. Mnohé očné stavy sú bolestivé a môžu dokonca viesť k strate zraku, je nevyhnutná včasná diagnostika a liečba.

Ako dlho očné vyšetrenie trvá?

Očné vyšetrenie trvá približne 40-60 minút - takže si naň radšej vyhraďte hodinu. Počas vyšetrenia bude vykonaných viacero testov. Vášmu štvornohohému miláčikovi budú dôkladne prehliadnuté očné adnexy, predný i zadný segment oka. V niektorých prípadoch sú indikovanané aj ďalšie vyšetrenia, ktoré majú vplyv na dĺžku vyšetrenia. Pri kontrolách sa sústredíme už na identifikovaný problém, preto dĺžka závisí od typu vyšetrenia. Kontrola preto môže trvať od niekoľkých minút (skontrolovanie očného tlaku rozliečeného zvieraťa) až po hodinu (ak je nutné rozkvapkávanie).

Zvládne očné vyšetrenie môj pes/mačka?

Očné vyšetrenie je pre pacienta nebolestivé. Samozrejme, že zviera podobne ako pri každom inom vyšetrení vo veterinárnej ambulancie zvyčajne neprejavuje nadšenie z danej situácie. Ale tým, že majiteľ je po celú dobu vyšetrenia prítomný a poskytuje mu psychické zázemie - očné vyšetrenie zvládajú psy a mačky úplne bez problémov. Väčší problém má neraz veterinárny lekár, ktorý sa musí počas vyšetrenia v mnohom prispôsobovať (neraz aj polohou vlastného tela) vyšetrovanému jedincovi. Je to z dôvodu, že zviera prirodzene pri očnom vyšetrení nespolupracuje tak ako človek pri podobnom vyšetrení.

Prebieha očné vyšetrenie v sedácii?

Nie, samotné klinické oftalmologické vyšetrenie sa vykonáva pri plnom vedomí zvieraťa. Na celkovú sedáciu nie je dôvod, nakoľko ide o bezbolestné vyšetrenie. Tiež je dôležitá určitá kooperácia zo strany zvieraťa i jeho majiteľa s vyšetrujúcim veterinárnym lekárom. Pri niektorých výkonoch (niektoré typy tonometrie, či sonografické vyšetrenie oka) môže byť na rohovku aplikované lokálne anestetikum kvôli vylúčeniu dyskomfortu pre zviera. Výnimkou je elektroretinografické vyšetrenie, ktoré predstavuje nadstavbu klinického vyšetrenia v indikovaných prípadoch a ktoré sa vykonáva v celkovej anestézii.

Aké sú odporučania pred a po vyšetrení očí?

Aj keď pri samotnom vyšetrení očí nejde zviera do anestézie, prítomné očné ochorenie môže vyžadovať úkon, ktorý bez sedácie alebo anestézy možný nie je. Alebo v rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné biochemické vyšetrenie krvi. Preto odporúčame, aby prišiel pacient na vyšetrenie na lačno. Posledné jedlo u dospelého jedinca možno podať večer, u mláďat sa čas kŕmenia upresňuje podľa času vyšetrenia. V prípadoch, keď bolo oko rozkvapkané je potrebné, aby bol takýto jedinec chránený pred účinkom priameho slnka približne 3-4 hodiny po vyšetrení.