O mne

Vzdelanie v oblasti veterinárnej medicíny som získal na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde som promoval v roku  2002. Školu som ukončil  s červeným diplomom a udelenou Cenou rektora za vynikajúce výsledky.

V roku 2005 som v Nitre založil vlastnú prax, ktorú odvtedy postupne rozvíjam odborne, personálne i vybavením. Od roku 2007 sa venujem ochoreniam očí u spoločenských zvierat. Absolvoval som množstvo špecializačných vzdelávaní v zahraničí, vrátane postgraduálneho vzdelávania ESAVS v oblasti veterinárnej oftalmológie  na Univerzite v Luxemburgu a Toulouse.

V rámci veterinárneho očného lekárstva sa venujem komplexnej diagnostike a liečbe ochorení (medikamentóznej i mikrochirurgickej), ako i preventívnym vyšetreniam na dedičné očné ochorenia. Som autorom mnohých odborných článkov v odbore veterinárnej oftalmológie. V  spolupráci s inými odborníkmi v oblasti genetiky i kliniky sa podieľam na  výskume dedičných očných ochorení u niektorých plemien psov.

Publikačná činnosť