Na liečbu určitých vredov rohovky zvierat  je možné využiť metódu CXL (crosslinking). Ide o inovatívny spôsob terapie, ktorý sa u ľudí využíva najmä na liečbu keratokonu. Vo veterinárnej medicíne predstavuje účinnú a minimálne invazívnu metódu na riešenie najmä keratolytických nehojacich vredov rohovky. Tie predstavujú  závažné riziko straty zraku aj oka. 

Princíp metódy

Korneálny crosslinking (CXL) je metóda, ktorú využívame na zosilnenie (tzv. zosieťovaniu) rohovky. Ide o účinnú kombináciu pôsobenia UV-A svetla, ktorým sa oko pri špecifickej vlnovej dĺžke ožiarime a riboflavínu, ktorý  do oka aplikujeme.

Rohovka má špecifickú štruktúru kombinujúcu pružnosť a pevnosť. Pozostáva z kolagénových vlákien usporiadaných  v komplexnej mriežke a bunkových vrstiev, ktoré tieto vlákna udržiavajú spolu. Pri vredoch rohovky sa v mieste postihnutia rohovka ztenšuje. Ak sa do tohto procesu nezasiahne terapeuticky, hrozí, že rohovka perforuje, prípadne pes alebo mačka môže až prísť o celé oko.

   

Cieľom liečby pomocou korneálneho crosslinkingu je podporiť tvorbu kolagénových vlákien rohovky a posilniť štruktúru rohovky. Táto procedúra nielenže posilňuje odolnosť kolagénových vlákien proti ich rozkladu enzýmami, ale pomáha aj bojovať proti baktériám. Tým sa zastaví deštrukčný proces v oku a začne sa hojenie rohovky. K zlepšeniu stavu dochádza do niekoľkých dní. V niektorých veľmi závažných stavoch je potrebné procedúru zopakovať.

Využitie

Vo veterinárnej medicíne sa využíva najmä na terapiu  tzv. keratolitických vredov. Ide o vredy, ktoré mäknúce, rýchlo postupujúce a často nereagujúce na medikamentóznu liečbu. Majú krémový, želatínový, skvapalnený vzhľad s nedefinovanými okrajmi. Taktiež sa môže aplikovať na liečbu rozsiahlych a hlbokých vredov. V poslednej dobe v súvislosti s dramatickým nárastom  plemien s krátkym nosom a plochou lebkou sa často k tejto metóde pristupuje pri terapii ulceratívnej keratitiídy u brachycefalických plemien psov a mačiek.

Obr.: Oko s keratolytickým vredom. A: stav pred liečbou, B: týždeň od zahájenia liečby metódou CXL, C: 2 týždne od zahájenia liečby, D: 3 týždne od zahájenia liečby, zdroj: Pavol Zubrický, 2021

 Záver

Metóda cross-linkging (CXL) s aplikáciou riboflavínu a UV-A žiarenia je  vo veterinárnej medicíne pomerne nová, no veľmi perspektívna metóda liečby komplikovaných nehojacich sa vredov oka. Predstavuje dobrú alternatívu k náročným chirurgickým spôsobom liečby. Na rozdiel od konzervatívnej medikácie, ktorá nie je vždy účinná, dáva bezpečnú a efektívnu možnosť terapie nehojacich vredov rohovky u rôznych druhov zvierat.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea