Liečba vredov rohovky metódou CXL

Na liečbu určitých vredov rohovky zvierat  je možné využiť metódu CXL (crosslinking). Ide o inovatívny spôsob terapie, ktorý sa u...

Čítať viac

PF 2024

Všetkým našim klientom  prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov. Do nového roku 2023 želáme všetko najlepšie!

Čítať viac

Terminológia vo veterinárnej oftalmológii

Každý medicínsky odbor využíva vo svojej praxi špecifické pojmy. Tak je to aj vo veterinárnej oftalmológii, ktorej terminológia je veľmi...

Čítať viac

Nadmerné slzenie u psov

Nadmerné slzenie (epifora) je stav, kedy dochádza buď k nadmernej produkcii sĺz alebo  k poruche ich odtoku. Slzy plnia viaceré...

Čítať viac

Podávanie očných liečiv zvieratám

Pri podávaní oftalmologických liečiv zvieratám je nutné zvážiť niekoľko aspektov, ktoré zahŕňajú trvanie aplikácie, zamýšľaný cieľ a ochotu majiteľa lieky...

Čítať viac

Dystrofia rohovky u psov

Dystrofia rohovky je ochorenie rohovky charakterizované jej nepriehľadnosťou. U  psov postihuje rôzne vrstvy rohovky a podľa lokalizácie rozdeľujeme rohovkové dystrofie na  epiteliálnu...

Čítať viac

Ochorenia zrakového nervu u psov

Ochorenia zrakového nervu u psov patria k menej častým ochoreniam zadných segmentov oka. Postihnutie zrakového nervu ovplyvňuje videnie a neraz vedie...

Čítať viac

Meranie vnútroočného tlaku

Meranie vnútroočného tlaku (tonometria) patrí k základným a nevyhnutným súčastiam komplexného očného vyšetrenia. Hodnotu získanú z niekoľkých meraní posudzujeme vo vzťahu k...

Čítať viac

Uveitída psov

Uveitída u psov patrí k často diagnostikovaným očným ochoreniam psov. Vznikať môže na základe rôznorodých príčin endogénnej, exogénnej a systematickej etiológie.  V našich...

Čítať viac