Uveálne melanómy patria k najčastejším primárnym vnútroočným tumorom u psov. Na základe histopatologického vyšetrenia môžu byť  klasifikované ako benígne alebo malígne. Zvyčajne sa prezentujú zmenou farby alebo viditeľnou masou a rôznymi klinickými prejavmi. Postihnuté bývajú najmä staršie jedince.

Úvod

Nádory melanocytárneho pôvodu sú najčastejšími primárnymi okulárnymi neopláziami u psov, predstavujú 64,6 % všetkých očných tumorov. Väčšina psích očných melanómov vzniká v prednej časti uveálneho traktu. Diagnostikujme ich u starších psov s priemerným vekom okolo 9 rokov, no vekové rozmedzie sa pohybuje medzi 2 mesiacmi až 17 rokmi. Predispozícia podľa pohlavia, či plemena nie je preukázaná, aj keď niektoré zdroje uvádzajú vyšší záchyt u nemeckých ovčiakov a retríverov.

Na základe histologického obrazu melanocytické nádory očnej gule u psov rozdeľujeme na benígne a malígne. Uveálne neoplázie sú u psov zväčša benígneho charakteru. Malígne vnútroočné melanómy tvoria cca 20 % intraokulárnych melanocytických nádorov u psov.

Klinické prejavy

Vnútroočné melanocytické nádory klinicky prejavujú širokým spektrom klinických prejavov od rohovkovej  opacity až po sekundárny glaukóm a slepotu. Zvyčajne sa prezentujú zmenou farby alebo viditeľnou masou v dúhovke, uveitídou alebo endoftalmitídou v dôsledku nekrózy nádoru, nepriehľadnosťou rohovky, hyfemou alebo sekundárnym glaukómom.   Sprievodným znakom ochorenia je zhrubnutie dúhovky, nepravidelný tvar pupily, slepota a bolestivosť. Stupeň pigmentácie je rôzny, môžu sa vyskytnúť aj amelanotické melanómy, avšak ich výskyt je zriedkavý.

Riziko vzniku metastáz nie je ani  v prípade potvrdenej malignity  u psov vysoké,  avšak metastatický potenciál sa okrem mitotického indexu odvíja aj od lokalizácie tumoru. Najčastejšie postihujúce štruktúry sú  lymfatické uzliny, pečeň, pľúca, mozog, stavce, obličky a prostata.

Diagnostika

Na kompletné oftlamologické klinické vyšetrenie nadväzuje ďalšia diagnostika. Dôležité je prevedenie RTG hrudníka a abdominálna ultrasonografia (na vylúčenie metastáz), kompletné hematologické a biochemické vyšetrenie, klinické vyšetrenie regionálnych lymfatických uzlín.

Diferenciálna diagnostika primárnej intraokulárnej melanocytickej neoplázie zahŕňa pigmentované uveálne cysty, metastatický melanóm, sekundárnu melanózu spôsobenú chronickým zápalom, dúhovkové névy a melanocytózu.

Primárne očné nádory sú nájdené buď náhodne počas oftalmologického vyšetrenia, alebo u psov predvedených na vyšetrenie kvôli glaukómu, hyfeme a uveitíde. U väčšiny sú však diagnostikované v pokročilých štádiách, čo obmedzuje možnosti liečby a prognózu.

Liečba melanómu

V prípade, ak je tumor malý a ohraničený vykonávame lokálnu excíziu. Ak dôjde k rozvinutiu neriešiteľných sekundárnych vnútroočných zmien  alebo glaukómu, nevyhnutná je enukleácia. Pristupuje sa k nej aj v prípade, ak  sú oči slepé a bolestivé, alebo je predpoklad druhovej agresivity novotvaru. Ak nádor prenikne do skléry, vykonávame aj exenteráciu (vyňatie) orbity v snahe odstrániť nádorové bunky. Využitie radiačnej terapie je spojené s niekoľkými očnými vedľajšími účinkami. Pri liečbe treba zvažovať vždy celkový stav pacienta, aj možnú prítomnosť metastáz.

Záver

Uveálne melanómy, aj keď sa vyskytujú pomerne zriedka, patria k najčastejším očným primárnym neopláziám u psov. Pri ich výskyte ich potrebujeme čo najskôr diagnostikovať a zahájiť terapiu. Výber liečby sa odvíja od konkrétneho stavu a rozvinutých klinických príznakov. Následné histopatologické posúdenie odobratej vzorky nám poskytuje informácie ohľadne typu neoplázie a mitotického indexu. V prípade malignity musíme sledovať zdravotný stav pre prípad možného rozvinutia metastatického ochorenia.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea

 

A: Uveálny melanom u psa, zdroj: MVDr. Pavol Zubrický, 2021.

B: Záznam očného pozadia psa s uveálnym melanómom, zdroj: MVDr. Pavol Zubrický, 2021.

C: Záznam ultrasonografického vyšetrenia oka s uveálnym melanómom, pozorovaný hyperechogénny ohraničený útvar (1) a  odlúčenie sietnice(2), Zdroj: MVDr. Pavol Zubrický, 2021.