Dystrofia rohovky je ochorenie rohovky charakterizované jej nepriehľadnosťou. U  psov postihuje rôzne vrstvy rohovky a podľa lokalizácie rozdeľujeme rohovkové dystrofie na  epiteliálnu  dystrofiu rohovky,  stromálnu dystrofiu rohovky a endoteliálnu dystrofiu rohovky.  Ochorenie postihuje jedno alebo obe oči, pri bilaterálnej prezentácii  často s veľmi symetrickým prejavom lézií.

Rohovka

Rohovka je priehľadná predná časť väzivového puzdra očnej gule. Je číra, pričom prepúšťa a láme svetlo. Na priehľadnosť rohovky vplýva chýbanie krvných ciev a pigmentácie, nerohovatejúci povrchový epitel, či veľkosť a organizácia stromálnych kolagénových fibríl. Výživa rohovky je závislá od prísunu kyslíka z vonkajšieho prostredia, pričom na jej výžive sa podieľa komorová voda, ako aj slzný film.  

U psov pozostáva rohovka zo 4 vrstiev, na rozdiel od rohovky človeka, ktorá je tvorená 5 vrstvami. Od povrchu do hĺbky sú to epitel, stróma, descementárna membrána a endotel. Epiteliálnu vrstvu tvorí viacvrstvový nerohovatejúci dlaždicový epitel. Vyznačuje silnou regeneračnou schopnosťou. Avšak vďaka mnohým nervovým zakončeniam predstavuje veľmi citlivú vrstvu. Stróma tvorí cca 90% hrúbky rohovky. Descementárna membrána vykazuje elasticitu, ale obsahuje iba jemné kolagénové fibrily. Rohovkový endotel pozostáva z jednej vrstvy sploštených buniek vystielajúcich vnútro rohovky a oddeľuje rohovku od očnej komory. Zabezpečuje aktívny transport tekutín.

Epiteliálna rohovková dystrofia

Tento typ postihuje povrchovú vrstvu rohovky. Väčšinou nespôsobuje väčšie zdravotné komplikácie. Niekedy však vedie k vzniku plytkých bolestivých erózií a ulcerácií.  Často začína s prejavom len na jednom oku a až pri progresii prechádza do bilaterálnej prezentácie. Zvýšená predispozícia bola popísaná u šetlandských ovčiakov a starších jedincoch plemena boxer.

Stromálna rohovková dystrofa

U psov sa klinicky prejavujú vo forme sivobielych alebo strieborných kryštalických  opacít v centrálnej časti rohovky. Ide o usadeniny lipidov, či vápnika.  Okrem prítomnosti samotnej opacity nemáva mnoho psov so stromálnou rohovkovou dystrofiou žiadne klinické problémy. Preto väčšina  stavov  žiadnu terapiu ani nevyžaduje. Stav nachádzame neraz na oboch očiach súčasne a niekedy dokonca s prejavom takmer symetrických lézií.

Videnie je zvyčajne normálne a stav neznižuje psovi životný komfort. Ochorenie postihuje psov v období počínajúcej dospelosti. Plemená psov, ktoré sú náchylné na  stromálne dystrofie sú afganský chrt, erdelteriér, aljašský malamut, americký kokeršpaniel, beagle, bearded kólia, bišónik, bostonský teriér, Cavalier King Charles španiel, nemecký ovčiak, lhasa apso, mastiff, miniatúrny pinč, dlhosrstá kólia, sibírsky husky, samojed, weimarský stavač, vipet a i.

Progresia býva zväčša pomalá, ale niekedy napriek tomu vyúsťuje do slepoty (napr. kokeršpaniel, pudel,  samojed, bišón, erdelterér, bostonský teriér teriér, čivava,  jazvečík). Spôsob dedičnosti sa medzi plemenami líši a u mnohých plemien je neznámy.

Endotelová dystrofia rohovky

Endotelová dystrofia rohovky  u psov postihuje vnútornú vrstvu rohovky. Oči psa s týmto typom dystrofie rohovky pôsobia v dôsledku edému modro zahmleným dojmom. Tento stav je charakteristický difúznym zakalením rohovky.

Ide o degeneratívnu poruchu ovplyvňujúcu priehľadnosť rohovky s možným vyústením do  slepoty a sprevádzanú silnou bolesťou oka zo sekundárnych komplikácií. Postihuje hlavne starších psov.

Diagnostika

Diagnostiku  dystrofie vykonávame klinickým oftalmologickým všetrením. Okrem toho v niektorých prípadoch pristupujeme aj k laboratórnym vyšetreniam krvi na rôzne parametre, napr. na stanovenie hladiny cholesterolu, vápnika, či na vyšetrenie štítnej žľazy.  

Liečba

Kým mnoho stavov rohovkovej dystrofie terapiu ani nevyžaduje, pri  iných narážame na prirodzené obmedzenia liečby.  Preto liečba vyžaduje  vždy individuálny prístup, podľa konkrétneho stavu. V prípade, ak zákal výrazne bráni videniu, môžeme lézie rohovky odstrániť pomocou keratektómie. na obmedzenia.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea