Ochorenia zrakového nervu u psov patria k menej častým ochoreniam zadných segmentov oka. Postihnutie zrakového nervu ovplyvňuje videnie a neraz vedie k čiastočnej, prípadne k úplnej slepote. K najčastejším kongenitálnym abnormalitám zrakového nervu u psov patrí hypoplázia zrakového nervu, mikropapila a kolobóm zrakového nervu. Okrem toho  u belgických ovčiakov Groenendaelov bol popísaný achiazmatický optický nerv s nystagmom. 

Úvod

Optický nerv prenáša vizuálny signál so senzorickej neuroretiny do centrálneho nervového systému. Ide o extrémne zraniteľný segment zrakovej dráhy. Vývoj zrakového nervu závisí od správneho sledu dejov počas tvorby a uzatvárania očnej štrbiny a od komplexného súboru proteínov zodpovedných za riadenie migrácie vyvíjajúcich sa nervových vlákien zo sietnice. Vývojové poškodenia nervových vlákien sa vyskytujú v začiatkoch neurálneho vývoja, po iniciácii rozvoja ciev a v období pred úplným vytvorením zrakových dráh.

Hlava zrakového nervu je jedinou časťou centrálneho nervového systému, ktorá je ľahko prístupná priamej vizualizácii. Jej dôkladné klinické posúdenie vrátane farby, veľkosti, priemeru a a priebehu viditeľnej vaskulatúry je súčasťou vyšetrenia očného pozadia. K najčastejšie vyskytujúcim kongenitálnym ochoreniam u psov patrí hypoplázia zrakového nervu, mikropapila a kolobóm zrakového nervu. Podľa usmernení Rady európskych veterinárnych oftalmológov (ECVO HED Committe, 2021) týkajúcich sa kontroly dedičných očných chorôb sa chov na jedincoch postihnutých týmito očnými defektami neodporúča.

Hypoplázia zrakového nervu

Hypoplázia zrakového nervu je neprogresívna vývojová anomália sietnice a zrakového nervu, sprevádzaná subnormálnym videním. U psov je charakteristická veľmi malou hlavou zrakového nervu a slepotou alebo závažným poškodením zraku. Klinicky postihnutí pacienti vykazujú malé, sivo sfarbené a slabo myelinizované tkanivo hlavy zrakového nervu. Zmeny nachádzame zvyčajne (avšak nie nevyhnutne) obojstranne. U psov (podobne ako u ľudí) diagnostikujeme v prípadoch hypoplázie zrakového nervu zvyčajne klinickú slepotu. Ochorenie sa môže prejavovať izolovane alebo v spojení s malformáciami centrálneho nervového systému, či ďalšími očnými abnormalitami.

U psov bolo ochorenie identifikované u miniatúrneho pudla, kde má obzvlášť vysokú prevalenciu, avšak popísané bolo aj u mnohých ďalších plemien psov, ako napr., Ši-cu, afgánsky chrt, americký kokeršpaniel, barzoj, bígel, kólia, jazvečík, anglický špringeršpaniel, nemecký ovčiak, zlatý retríver, anglický chrt, írsky seter, taliansky chrtík, Kerry blue teriér, vlčí špic, labradorský retríver, miniatúrny bradáč, staro-anglický ovčiak, faraónsky pes, šeltia, skajteriér, jemnosrstý pšeničný teriér, bernardín, štandardný pudel, tibetský španiel, nemecký ovčiak či československý vlčiak.

Okrem sporadicky diagnostikovanej hypoplázie zrakového nervu, sa u psov môže vyskytnúť aj aplázia zrakového nervu. Ide o extrémne zriedkavú malformáciu, charakterizovanú vrodenou absenciou zrakového nervu, optického disku, gangliových buniek sietnice a retinálnych ciev. 

Ochorenia zrakového nervu
© MVDr. Pavol Zubrický

Mikropapila

Mikropapila je vrodená anomália, ktorá vedie k malému priemeru optického disku, avšak na rozdiel od hypoplázie zrakového nervu bez straty zraku. Diagnostikovať ju môžeme jednostranne alebo obojstranne. Psy s touto anomáliou vykazujú normálny pupilárny svetelný reflex a veľkosť zrenice je normálna. Výskyt mikropapily popisujeme u veľkého množstva plemien psov, ako je belgický ovčiak, jazvečík, írsky vlkodav, tibetský španiel, malý bradáč, norfolský teriér, staro-anglický ovčiak, Ši-cu, gordonský seter, írsky seter, veľký pyrenejský pes, labradorský retríver, puli, šeltia, bígel, kólia, hladkosrstý retríver, nemecký ovčiak, miniatúrny pudel a jemnosrstý pšeničný teriér.

Kolobóm zrakového nervu

Kolobómy zrakového nervu sú jamky alebo priehlbiny v hlave optického nervu a peripapilárnej oblasti, spôsobené neúplným uzavretím embryonálnej fisúry. Kolobómy treba odlíšiť od priehlbín v hlave zrakového nervu spôsobených zvýšením vnútroočného tlaku. Najčastejšie sa kolobómy zrakového disku vyskytujú spolu s choroidálnou hypopláziou ako súčasť  klinického syndrómu anomálie oka kólie

Okrem toho býva kolobóm zrakového disku diagnostikovaný s spolu s perzistentnou pupilárnou membránou u plemena basenji. Príležitostne býva zachytený aj u nemeckého ovčiaka, amerického kokešpaniela, írskeho setra, norfolského teriéra atď. Vedci z genetického výboru Americkej vysokej školy veterinárnych oftalmológov vo svojich štatistikách uvádzajú až 40 psích plemien s diagnostikovaným kolobómom zrakového nervu.

Achiazmatický optický nerv

Achiazmatické optické nervy s nystagmom postihujú čiernych belgických ovčiakov Groenendaelov. Najčastejšie klinicky zaznamenávame pri tomto ochorení nystagnus, naopak nepozorujeme hypopláziu, či mikropapilu optického nervu. Chov na postihnutých jedincoch sa neodporúča. Pri tomto ochorení popisujú genetici autozomálne recesívnu dedičnosť.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea