Meranie vnútroočného tlaku (tonometria) patrí k základným a nevyhnutným súčastiam komplexného očného vyšetrenia. Hodnotu získanú z niekoľkých meraní posudzujeme vo vzťahu k ostatným výsledkom očného vyšetrenia, ako i celkového zdravotného stavu zvieraťa. Výsledok tonometrie poskytuje pre klinickú prax  veľmi dôležitý  údaj. 

Princíp merania

Vo veterinárnej medicíne sa používajú prístroje pracujúce na viacerých princípoch. V súčasnosti su najčastejšie veterinárne pracoviská vybavené aplanačným tonometrom. Nakoľko ide o kontaktný tonometer, pri meraní týmto typom prístroja musí veterinárny lekár  aplikovať na rohovku kvapku očného anestetika na znecitlivenie. K najefektívnejším a pre zviera najkomfortnejším patrí meranie pomocou odrazovej tonometrie (tzv. rebound tonometria). Ide o kontaktnú tonometriu s minimálnym kontaktom, preto pri meraní týmto prístrojom nemusíme používať lokálne anestetikum. Vyšetrenie je vysoko presné a úplne bezbolestné – pracuje na unikátnom a vo vzťahu k pacientovi jemnom mechanizme.

meranie očného tlaku

Kedy a ako sa očný tlak meria

Meranie očného tlaku je súčasťou každého celkového oftalmologického vyšetrenia. To sa vykonáva buď preventívne (najmä ako súčasť vyšetrení na dedičné očné ochorenia) alebo pri diagnostike už existujúceho očného ochorenia. 

Tonometriu vykonávame rýchlo, v priebehu niekoľko minút a to spôsobom, ktorý nespôsobuje zvieraťu bolestivosť.  Pri využívaní niektorých typov tonometrov sa vyžaduje pred meraním očného tlaku aplikácia očného anestetika.  V našej ambulancii využívame odrazový tonometer, ktorý svojou šetrnosťou umožňuje priame meranie bez použitia povrchového znecitlivenia. 

Pri samotnom úkone je dôležitá spolupráca s majiteľom, ktorý svojho miláčika pridržiava tak, aby bolo možné meranie  čo najrýchlejšie vykonať. Veterinárny lekár vykoná niekoľko meraní za sebou.  Výsledná hodnota očného tlaku sa vypočítava z ich priemeru. 

Hodnota očného tlaku

Fyziologická hodnota vnútroočného tlaku odráža rovnováhu medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny a správnu funkciu oka.  U psov a mačiek sa pohybuje v rozhraní medzi 10-25 mm Hg.  Na zdravotný problém poukazuje nielen hodnota nad, ale aj pod tento interval. Hodnoty vnútroočného tlaku sú do určitej miery individuálne  a taktiež v priebehu dňa zvyknú kolísať.  

Na výšku tlaku môžu  mať vplyv rôzne faktory ako sú stres, fyzická námaha, aplikácia niektorých liečiv, niektoré celkové ochorenia, ako i hrúbka samotnej rohovky. Vyšší i nižší vnútroočný tlak vždy posudzujeme v korelácii s ostatnými nálezmi.

Vysoký vnútroočný tlak je bolestivý a spôsobuje poškodenie zraku. Vysoká hodnota vnútroočného tlaku indikuje glaukómové ochorenie. Avšak nie je jediným ukazovateľom glaukómu, ale takéto oko s musí byť vždy komplexne vyšetrené (vrátane gonioskopie a vyšetrenia zadného segmentu oka). Taktiež  pacienta vždy posudzujeme  aj vo vzťahu k systémovým ochoreniam. Glaukóm totiž môže byť  vyvolaný rôznymi príčinami.

Meranie vnútroočného tlaku má význam nielen kvôli identifikácii očnej hypertenzie, ale aj na odhalenie rôznych ochorení (napr. uveitída), ktorých sprievodným znakom je znížený očný tlak.

Význam merania vnútroočného tlaku

Význam monitorovania intraokulárneho tlaku spočíva v nastavení správnej liečby. To neraz vedie k odstráneniu bolestivosti pre postihnutého jedinca. Skoré zachytenie vysokého alebo naopak nízkeho tlaku umožňuje rýchly terapeutický zásah zabraňujúci vývoju nezvratných zmien na oku a slepote.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea