Každý medicínsky odbor využíva vo svojej praxi špecifické pojmy. Tak je to aj vo veterinárnej oftalmológii, ktorej terminológia je veľmi bohatá. Na označenie očných štruktúr, oftalmologických diagnóz, klinických prejavov a podobne sú využívané špecifické výrazy, prípadne ich skratky. Ustálená terminológia slúži  jednak na zabezpečenie konzistencie  v pojmoch  a tiež kvôli  jednoznačnému porozumeniu medzi lekármi. 

Väčšina výrazov  používaných vo veterinárnej oftalmológii má svoje korene v latinskom a gréckom jazyku, ktoré položili základný kameň nielen veterinárnej oftalmológii, ale celej medicíny. Terminológia je veľmi rozsiahla a nakoľko nie je možné v krátkosti obsiahnuť, cieľom tohto článku je priblížiť aspoň najčastejšie využívané výrazy vo veterinárnej oftalmológii.

Špecifické výrazy

(A-G)

ablácia retiny– odlúčenie sietnice

adnexy – pojem využívaný na súhrnné označenie pomocných orgánov oka (teda mihalníc, slzného aparátu, okohybných svalov, spojoviek)

anoftalmus – chýbanie očného bulbu (buď kvôli jeho chirurgickému odstráneniu, alebo nevyvinutiu)

anizokória – nerovnaký priemer zreničiek

blefaritída – zápal viečok

blefarospazmus – privieranie oka

buftalmus– zväčšenie očného bulbu

bulbus– očná guľa

cornea – rohovka

dermoid oka– abnormálne umiestnenie kožného tkaniva v oku

descemetova membrána – zadná elastická membrána rohovky krytá endotelom

descemetocele – stav, ktorým označujeme obnaženie alebo vyčnievanie descemetovej membrány na prednom povrchu rohovky

epifora– zvýšené slżenie

entropium– defekt, pri ktorom je voľný okraj  mihalnice vchlípený smerom k očnému bulbu

ektropium– defekt, pri ktorom na rozdiel od entropia sa voľný okraj očného viečka vychlipuje smerom od oka

enukleácia – chirurgické vybratie očného bulbu

enoftalmus– posun očného bulbu dozadu

exoftalmus– posun očného bulbu dopredu

fundus oka – očné pozadie

fotofóbia – svetloplachosť

glaukóm označenie stavu, pri ktorom vplyvom patologicky zvýšeného vnútroočného tlaku dochádza k deštrukcii sietnice a zrakového nervu  (označovaný aj ako zelený zákal)

gonioskopia – vyšetrovacia metóda umožňujúca podrobné biomikroskopické vyšetrenie dúhovkovo-rohovkového uhla

           

(H-Z)

heterochrómia iridis – nerovnaké sfarbenie dúhoviek oboch očí

hyfema – nahromadenie krvi v prednej očnej komore

hypopyon – nahromadenie hnisu v prednej očnej komore

chemóza – edém spojovky

chorioretinitída– zápalový proces zadnej časti uvey

kataraktaoznačenie nepriehľadnosti šošovky (známa aj ako šedý zákal)

keratektómia– mikrochirurgická chrirurgická metóda, pri ktorej dochádza k zrezaniu povrchových vrstiev rohovky

keratitída – zápal rohovky oka

konjunktíva – spojovka, na označenie zápalu spojovky sa používa pojem konjunktivitída

lakrimácia – slzotok

luxácia šošovky – uvoľnenie šošovky z jej fyziologickej polohy inými slovami -vychýlenie z pôvodnej polohy

mikroftalmia– stav, kedy je očný bulbus  abnormálne malý

mydriatiká – látky rozširujúce zreničku

mydriáza – rozšírenie zorničiek

nystagmus– vôľou neovplyvniteľný rytmicky sa opakujúci pohyb bulbu

proptóza očného bulbu stav, kedy je očný bulbus náhle vychýlený z očnej orbity smerom pred očné viečka

retina– sietnica

retinopatia-  porucha sietnice, ktorá je neraz spojená s chronickým ochorením alebo poruchou obehovej sústavy

skléra – očné bielko

strabizmus- škuľavosť

tonometria–  meranie vnútroočného tlaku (využívaná  najmä na diagnostiku glaukómu)

uveálny trakt – uvea, teda stredná vrstva očnej gule

uveitída– zápalový proces uveálneho traktu oka

  meranie vnútročného tlaku         

Skratky vo veterinárnej oftalmológii

CXL– korneálny crosslinking

ERG elektroretinografia (špecifická vyšetrovacia metóda)

IOT– intraokulárny tlak (niekedy označovaný aj ako VOT – vnútroočný tlak)

OD– pravé oko (z latinského terminu oculus dextri)

OS– ľavé oko (z latinského terminu oculus sinistri)

RPE– retinálny pigmentový epitel

STT– Shirmerov test (test využívaný na meranie množstva produkovaných sĺz)

 

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea